ТенорА ХХI века

10 ноября 2017 в 19:00

1500  − 30 мест
1800  − 37 мест
2000  − 35 мест
2500  − 36 мест
3000  − 37 мест
3500  − 34 места